Mediation

Een onafhankelijke en professionele bemiddeling die je kan helpen om een juridisch probleem op te lossen

charlie chaplin
Over leven en loslaten

Mediation

Als coach-mediator ben ik kundig in communicatie en onderlinge relaties. Het is mijn taak goed naar jullie te luisteren en in korte tijd de kern van het probleem boven water te krijgen. Op een respectvolle en open manier communiceren, mensen in hun kracht zetten en tot een gezamenlijke oplossing komen naar ieders tevredenheid. Ik begeleid jullie om samen eigen oplossingen te vinden die voor beiden goed zijn. We maken afspraken over het verloop van de mediation, het uitwisselen van informatie en het onderzoeken wat echt belangrijk is en pas als laatste zoeken naar en onderhandelen over oplossingen. 

De gesprekken zijn op vrijwillige basis wat inhoudt dat je tijdens de mediation op elk moment kunt stoppen wanneer je dat wilt. De uitgewisselde informatie blijft vertrouwelijk. Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid. Je verklaart je bereidt met elkaar in gesprek te gaan, je in te spannen om actief mee te werken en je in te zetten om samen naar oplossingen te zoeken. Vertrouwelijkheid houdt in dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken niet met anderen wordt gedeeld tenzij anders afgesproken zodat je je tijdens de gesprekken vrij kunt voelen om te kunnen zeggen wat voor jou belangrijk is. Als mediator ben ik neutraal en onpartijdig wat inhoudt dat ik geen voorkeur heb voor een van de deelnemers en dat ik geen inhoudelijke adviezen en oplossingen geef.

Persoonlijke en deskundige bemiddeling. Heb jij een conflict omtrent een erfenis dan kan mediation bij je nalatenschap jullie helpen er goed uit te komen samen? Lopen de emoties hoog op! Wil je het liefst met elkaar om de tafel een jullie meningsverschil uit de weg helpen. Dan kan ik daarin van wezenlijk belang zijn. Ik begeleid jullie om met elkaar tot een oplossing te komen waar iedereen zich goed bij voelt.  Of..Zit je in een “vecht” scheiding, komt je er samen niet uit maar wil je dat wel heel graag? Als het enigszins mogelijk is is Mediation voor het goed en naar ieders tevredenheid kunnen afwikkelen van je scheiding  in plaats van vechtend met twee advocaten een prettigere oplossing, voor nu en in de toekomst. Wil je meer info of een afspraak met me maken? Neem dan contact met me op. 

Mediation bij nalatenschap